Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Osler

Viêm nội tâm mạc.

Subacute endocarditis. Xem

sphygmomanometer

Sphygmomanometer&Stethoscope: Máy đo huyết áp&ống nghe. Đo H/A bằng ống nghe&bằng bắt mạch tay (Cách...

preclinic review
 

I. Anatomy&Histology:

 Một từ khóa quan trọng nhất cho hai môn này là: Intima (tế bào nội mô...

acs-imaging

 Hình ảnh học trong NMCT

Các yếu tố gây nhiễu trong chẩn đoán NMCT bằng ĐTĐ


Một...

.