Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Chỉ số ABI

 - ABI để làm gì?

 - Để đánh giá nguy cơ ở...

Đề thi mạch vành hay.

 Xem1. bài của Minh Khá, Lớp Thái Ngọc. 

Xem2, của Tuấn...

𝐇ƯỚ𝐍𝐆 𝐃Ẫ𝐍 𝐒Ử 𝐃Ụ𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐔Ố𝐂 𝐕Ậ𝐍 𝐌Ạ𝐂𝐇

 𝐇ƯỚ𝐍𝐆 𝐃Ẫ𝐍 𝐒Ử 𝐃Ụ𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐔Ố𝐂 𝐕Ậ𝐍 𝐌Ạ𝐂𝐇 (𝐇Ạ 𝐇𝐀 𝐍Ó𝐈 𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆 𝐕À 𝐒Ố𝐂 𝐍𝐇𝐈Ễ𝐌 𝐓𝐑Ù𝐍𝐆 𝐍Ó𝐈 𝐑𝐈Ê𝐍𝐆)
Lâu nay rất...

Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Nhi Ngoại ngữ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
37.478.205
25 người đang xem


replica rolex