Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Học chữ Hán qua điển tích.

 20-1-2021. “Chiếu Cần Vương” nói gì? Proclamation-decree?.

1. Proclamation: 公告, Chiếu-thông báo (=Bulletin, Announcement). Mở đầu của bài chiếu là một cụm...

Học chữ Hán học qua thơ.

1. 安: Chữ An.
Cô kia đội nón chờ ai?
Sao cô yên phận đứng hoài thế cô? An Nón là...

December 2020

- 21-12-2020: Chiropractic = chiropratique = 整脊 = Nắn cột sống.  video
Chiropractic là một...

Lồng thể chế-nhốt quyền lực

 Thuật ngữ mới cập nhật ngày 20-12-2020:
1. Lồng thể chế = institutional cage = 機構籠 (Google phát âm chữ...

Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Nhi Ngoại ngữ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
37.478.269
65 người đang xem


replica rolex