Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Age
 

Khi nào viết “Tuổi” khi nào viết “Tuổi tác”.

“Tuổi-years of age” và “Tuổi tác-Age”.

Tuổi tác là tiếng láy, thuần việt.

1. Tuổi:...

fatal

Những cuộc tang thương, khiến người ta có cái cảm khái tang thương. Thật ra tang thương là gì? Tang...

.