Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
compatible

Mình giống nhau đôi mắt

Mà khác nhau cách nhìn

Bức tranh đời thơ mộng

Anh thích, em phê bình.

Mình giống nhau đôi...

Nhacbatquan
 

Về tài năng, Nhạc Bất Quần là sư tôn một danh môn, có môn Tử hà công thâm hậu, sáng...

generations
Khoảng cách giữa hai thế hệ Có một con số thống kê về tình trạng gia đình của người tị nạn...
Age
 

Khi nào viết “Tuổi” khi nào viết “Tuổi tác”.

“Tuổi-years of age” và “Tuổi tác-Age”.

Tuổi tác là tiếng láy, thuần việt.

1. Tuổi:...

fatal

Những cuộc tang thương, khiến người ta có cái cảm khái tang thương. Thật ra tang thương là gì? Tang...

.