Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
ngôn tình

Hỏi : Ngôn tình, đam mỹ... là gì?

Đáp : Là một cách phân loại truyện, thường áp dụng cho truyện...

.