Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
sapiosexual

 Nhiều thuật ngữ liên quan đến khuynh hướng tính dục thường kèm theo câu hỏi về "đối tượng" mà nhóm...

Định kiến vs. Thiên kiến

Định kiến vs. Thiên kiến (Prejudice vs. Bias):
1. Định kiến = Thành kiến: Là những ý kiến, quan điểm đã...

replica rolex