Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Libre

Basics1 (16juin2018), 1band

1. Kỹ thuật Retro, kéo cơ bản.

couper

 1. Cúp 1 băng không effet. Xem

 2. Cúp băng thêm 1 effet thì bi đi...

3 băng nut-so

 1. Tiếng Spanish. Xem

2. Tiếng Việt (Lê Hành): Xem

 Lý thuyết. Xem

Thực hành. Xem

Billiards 3 cushion
 

Billiard 3 băng

 I. Tư thế đứng: Xem

II. Cầu tay: Xem

III. Đánh nhẹ thì...

Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi E-LearningDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
26.367.616
63 người đang xem


.