Cách học mới về gp-sl cơ quan sinh dục-yk42

Trần Thị Chúc Linh, YK42.

Cách học của chúng ta từ nay trở về sau, gặp bất cứ Terminology nào cũng...

opqrst

Vị trí-thời gian-hướng lan-tính chất-cường độ.