news

Những phát minh ngoạn mục:

1. Phổi sản xuất tiểu cầu: Xem.

2....

Freud3

Gai đoạn 3 của freud: > 6 tuổi-9 tuổi.

Freud2

Giai đoạn 2 phát triển trẻ em của Freud: 3-6 tuổi:

KHỔ SƯỚNG KHI...

Freud1

Giai đoạn phát triển 1 của Freud từ mới sanh đến 3 tuổi:

THÀNH...

Sigmund Freud

5 Giai đoạn phát triển trẻ em của Freud

1. Giai đoạn 6 tháng-3 tuổi:

A. Đọc...