Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Hóa sinh lâm sàng

 Hóa sinh lâm sàng, sách của Đỗ Đình Hồ. Download

Ứng dụng LS

I. Các xét nghiệm sinh hóa:

Tên xét nghiệm: Ure máu
Chỉ định: Các bệnh lý về...

urea

    

replica rolex