Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
all loans

1. Gặp gỡ: Chữ gỡ, trong tiếng Hrê, Bana có nghĩa là gặp.

2. Mới mẻ: Chữ mẻ, trong tiếng Pa-cô,...

French-borrow

 Những từ tiếng Việt mượn tiếng Pháp.

Xem

Học lại 1

 1. Xướng ca vô loại. Xem

Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
26.633.981
129 người đang xem


.