Ngò om-yhct40

Ngò om trị sỏi niệu. Bài của Trương...

Rễ tranh-yhct40

Rễ tranh trong điều trị sỏi niệu.

Bài làm của 

.