Chào pak, thằng em có chút thông tin gửi đến pak:
Muốn hiểu rõ về hậu cung mạc nối phải học lại Phôi thai học. Hiểu rõ sự quay của dạ dày, gan, tụy và sự phát triển của mạc nối lớn là như thế nào.
Còn về mô tả liên quan của hậu cung mạc nối, pak mần ơn lật cuốn sư phụ Quyền ra xem.
Các bệnh liên quan chủ yếu là ngoại khoa:
1. Viêm tụy cấp, mạn
2. Thủng mặt sau dạ dày ==> nếu lỗ Winslow mà bị dịch dạ dày bịt kín thì ko có liềm hơi đâu, triệu chứng viêm phúc mạc hổng rõ ràng khi khám vì nó chỉ kích thích lá tạng thành ở thành bụng sau nên khám khó chạm tới.
3. Chấn thương bụng kín ==> khi mổ mà thấy tổn thường nhiều nên cẩn thận mở hậu cung mạc nối kiểm tra tụy
4. Ung thư tụy

Tất cả bệnh lý trên khi xử lý bằng ngoại khoa phải vào hậu cung mạc nối. Có 5 cách vào. Thường thấy khi mổ các ptv hay làm là đục lỗ ở mạc treo đại tràng ngang.

Em chỉ biết có bi nhiêu, cao thủ nào hay đi mổ xẻ vào chỉ giáo giùm