Ở phòng 2 khoa nhiễm DKTW Cần Thơ đang có một bệnh nhân nhiễm Leptospria thể nặng (Weil's syndrome). Bệnh nhân tên L.S.T, 36t.