Chỉ Định Và Chống Chỉ Định Chọc Dò Màng Phổi

* Chỉ định:
1. Để chẩn đoán nguyên nhân: người ta có thể căn cứ vào tính chất dịch được hút ra và làm các xét nghiệm: sinh hoá , tế bào, vi trùng, thì một số trường hợp có thể chẩn đoán được nguyên nhân của tràn dịch màng phổi. Tuy nhiên muốn chẩn đoán xác định nguyên nhân tràn dịch màng phổi vẫn phải dựa vào xét nghiệm mô bệnh và vi sinh vật.
2. Để điều trị:
+ Hút tháo dịch để giải phóng sự chèn ép phổi.
+ Đối với một số trường hợp tràn dịch màng phổi mạn tính, sau khi chọc tháo hết dịch, người ta bơm chất gây dính màng phổi để chống tràn dịch màng phổi tái lập.
+ Đối với mủ màng phổi, chọc tháo dịch màng phổi kết hợp rửa màng phổi.
+ Khi bị tràn khí màng phổi tự phát dù là nguyên phát hoặc thứ phát, đều cần phải chọc hút khí màng phổi. Cần phải nhanh chóng làm hết khí để phổi sớm được nở ra. Như vậy mục đích và chỉ định của hút khí màng phổi là để điều trị, thậm chí là để cấp cứu.
3. Để chẩn đoán xác định có tràn dịch màng phổi. Ngày nay nhờ siêu âm có thể phát hiện rất nhạy tràn dịch màng phổi mức độ rất ít 5 ml trở lên. Bao giờ cũng siêu âm rồi mới chọc dò màng phổi. Tuy nhiên ở tuyến trước cần phải căn cứ vào các triệu chứng lâm sàng của tràn dịch màng phổi và sau đó chọc thăm dò
* Chống chỉ định
1.Tuyệt đối: BN không hợp tác, rối loạn đông máu nặng không điều chỉnh được.
2.Tương đối: Làm thủ thuật có nguy cơ gây biến chứng nặng cho BN
+BN đang thở máy áp lực dương
+ có kén phổi chỗ vị trí chọc, chỉ có 1 phổi
+TDMP trái ở BN có cơ hoành nâng cao hay lách to