*Công thức tính huyết áp ở trẻ em:
Huyết áp tối đa:
-Trẻ sơ sinh:75mmHg
-Trẻ 3-5 tháng:75-80mmHg
-Trẻ trên 1 tuổi:
HATD=80+2n (n là số tuổi trẻ tính bằng năm)
HATT=HATD/2+10
*Công thức tính cân nặng trẻ em:
Cân nặng(kg)=9+2(n-1),n là tuổi áp dụng cho trẻ lớn hơn 1tuổi.
*Công thức tính chiều cao trẻ em:
Cao(cm)=100+5(n-4),n là tuổi và áp dụng cho trẻ lớn hơn 4 tuổi.

Nhóm 1