có bao giờ bạn tự hỏi, Mình được tạo ra như thế nào???

Enjoy!