Chiến thuật tán tỉnh phong phú, đa dạng và muôn màu. Tính tình con gái thì có nhiều dạng khác nhau, nên cách tấn công cũng phải khác. Có cô phải sử dụng "mưa dầm thấm đất"- tấn công liên tục thời gian dài, có nàng thì phải "đánh phủ đầu"- một trận đỉnh cao ngay từ lần đầu gặp mặt, một lần và mãi mãi...
Vi khuẩn cũng như gái. Có con thì đánh càng lâu càng có hiệu quả, liều thuốc không cần cao, lúc này chúng ta cần sử dụng những loại kháng sinh time-dependent antibiotics. Con khác thì lại cần liều cực cao, thời gian đánh không quan trọng, lúc này chúng ta lại sử dụng concentration-dependent antibiotics.
Ví dụ, Beta-lactam là những thuốc dạng time-dependent antibiotics. Do đó thời gian giữa 2 lần uống/chích phải ngắn (cách 6h/8h). Trong khi fluoroquinolone là những thuốc dạng concentration-dependent. Do đó thời gian sử dụng rộng rãi hơn ( 1 lần mỗi ngày).

Tham khảo:
http://www.medscape.com/viewarticle/563444
http://www.rxkinetics.com/antibiotic_pk_pd.html