50% ung thư liên quan đến đột biến gen TP53. Tại sao p53 có vai trò quan trọng đến như vậy? Bởi vì p53 có 2 chức năng chính liên quan đến việc bảo đảm sự nguyên vẹn của bộ gen: phát hiện và sửa chữa các đột biến. Và khi nhận ra không sửa chữa nổi thì ... kamikaze (tự hủy) tế bào chứa gen đột biến luôn.
Tham khảo:
http://en.wikipedia.org/wiki/P53
http://www.youtube.com/watch?v=w5bPn...eature=related