Nhóm 2 sẽ giúp các bạn hiểu những vấn đề sau:

1. Các nhóm thuốc trị táo bón chính. (bulk, osmotic, prokinetic, secretory, stimulant laxatives)
2. Cơ chế tác dụng
3. Chỉ định, chống chỉ định
4. Nguyên tắc dùng thuốc trị táo bón và tiêu chảy

Tương tự đối với thuốc trị tiêu chảy.
Thuyết trình viên: Hoàng Anh.
Thuyết trình diễn ra vào tối 15/9/2011.