Hiện ở khoa nhiễm BVĐKTW có một bệnh nhân theo dõi HC Steven Johnson. Các bạn có thể ghé qua thăm bệnh nhân. Bệnh nhân tên B.K.C nằm ở phòng 5.