Sự khác nhau giữa DNA và RNA virusSự nhân đôi của DNA virus :

Papovavirus, adenovirus, herpesvirus, poxvirus (DNA mạch kép _ DNA mạch kép)

Parvovirus( DNA mạch đơn _ DNA mạch kép _ DNA mạch đơn)Sự nhân đôi của RNA virus:

Picornavirus, togavirus, coronavirus ( RNAmạch đơn (+) _ RNA mạch (-) _ RNA mạch đơn (+) )
Rhabdovirus, paramyxovirus, orthomyxovirus ( RNA mạch đơn (-) _ RNA mạch (+) _ RNA mạch đơn (-) )


Đặc biệt: Retrovirus :RNA _ DNA _ RNA
http://academic.brooklyn.cuny.edu/bi...ecycle2612.JPG

Virus vêm gan B: DNA mạch kép _ RNA mạch(+) _ DNA mạch kép
http://www.nature.com/nrgastro/journ...009.160-f1.jpg