Trích Nguyên văn bởi huythanhdo123 View Post
CÂU HỎI:

9. Tràn khí màng phổi do lao phải làm sao (điều trị) ?
Tràn khí màng phổi do lao (tràn khí màng phổi tự phát thứ phát) nguyên nhân do vỡ hang lao hoặc phế nang bị giãn(trong lao phổi có kèm giãn phế nang do nhu mô phổi lành thở bù cho phần phổi bị tổn thương)

Tràn khí màng phổi là 1 cấp cứu ngoại khoa,do đó ta cũng áp dụng nguyên tắc điều trị chung và kèm theo điều trị nguyên nhân do lao:dùng phác đồ chống lao (2SRZH/6HE).

Điều trị tràn khí màng phổi: http://ycantho.com/content/7/32/150/...i-tu-phat.html