Có những anh chị rớt thật đau.....
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẠI HỌC Y DƯỢC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. HỒ CHÍ MINH

"DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN BÁC SĨ NỘI TRÚ
KHÓA 2011 - 2014 CỦA ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH"
(Kèm theo Quyết định số 2730/QĐ-BYT ngày 01 tháng 8 năm 2011)


1. Chuyên ngành: Da liễu (02 học viên)

TT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Mã số
1 Nguyễn Thị Minh Anh 24.06.1985 TP.HCM NT 62 72 35 01
2 Trần Nguyên Ánh Tú 7.12.1986 TP.HCM NT 62 72 35 01

2. Chuyên ngành: Lão khoa (05 học viên)

TT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Mã số
3 Hoàng Thị Kiều Hoa 30.06.1985 Bình Dương NT 62 72 20 30
4 Mai Duy Linh 14.08.1986 TP.HCM NT 62 72 20 30
5 Trần Lệ Linh 27.11.1985 TP.HCM NT 62 72 20 30
6 Phan Thị Kim Ngân 1986 An Giang NT 62 72 20 30
7 Nguyễn Thị Thanh Thảo 2.10.1986 Trà Vinh NT 62 72 20 30

3. Chuyên ngành: Nhi khoa (11 học viên)

TT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Mã số
8 Nguyễn Thị Mai Anh 17.03.1986 TP.HCM NT 62 72 16 55
9 Cao Phạm Hà Giang 19.09.1986 TP.HCM NT 62 72 16 55
10 Lê Phạm Thu Hà 13.11.1986 TP.HCM NT 62 72 16 55
11 Lê Ánh Ngọc 4.11.1986 TP.HCM NT 62 72 16 55
12 Mai Thị Bích Ngọc 13.09.1986 TP.HCM NT 62 72 16 55
13 Huỳnh Ngọc Thanh 31.03.1986 TP.HCM NT 62 72 16 55
14 Nguyễn Đình Xuân Thảo 13.01.1985 TP.HCM NT 62 72 16 55
15 Dương Thiện Trang Thi 6.11.1986 Tiền Giang NT 62 72 16 55
16 Nguyễn Đình Toại 6.11.1986 Quảng Trị NT 62 72 16 55
17 Võ Lê Vi Vi 8.8.1986 Quảng Ngãi NT 62 72 16 55
18 Phan Hoàng Yến 17.12.1986 TP.HCM NT 62 72 16 554. Chuyên ngành: Truyền nhiễm (04 học viên)

TT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Mã số
19 Phạm Lan Chi 29.08.1986 Kiên Giang NT 62 72 38 01
20 Trần Đăng Khoa 23.02.1986 Đồng Tháp NT 62 72 38 01
21 Võ Triều Lý 17.04.1986 Tiền Giang NT 62 72 38 01
22 Lê Viết Nhiệm 14.01.1986 Quảng Nam NT 62 72 38 01

5. Chuyên ngành: Nội khoa (10 học viên)

TT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Mã số
23 Trịnh Duy Biên 3.10.1984 Lâm Đồng NT 62 72 20 50
24 Trần Công Duy 19.07.1987 Kiên Giang NT 62 72 20 50
25 Lê Phạm Ngọc Hà 13.11.1986 TP.HCM NT 62 72 20 50
26 Trần Đăng Khoa 15.01.1986 Quảng Nam NT 62 72 20 50
27 Nguyễn Hồ Lam 16.12.1986 Bến Tre NT 62 72 20 50
28 Nguyễn Sơn Lâm 30.06.1986 Lâm Đồng NT 62 72 20 50
29 Đặng Minh Luân 19.02.1986 Tây Ninh NT 62 72 20 50
30 Nguyễn Thị Thu Thủy 30.10.1986 Thanh Hóa NT 62 72 20 50
31 Võ Nguyễn Ngọc Trang 30.09.1986 TP.HCM NT 62 72 20 50
32 Hà Vũ 17.08.1986 Đồng Tháp NT 62 72 20 50

6. Chuyên ngành: Nội tiết (04 học viên)

TT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Mã số
33 Nguyễn Thị Thư Hương 27.09.1986 Quảng Ngãi NT 62 72 20 15
34 Trần Hồng Ngân 27.06.1986 Bến Tre NT 62 72 20 15
35 Mã Tùng Phát 7.4.1986 TP.HCM NT 62 72 20 15
36 Đinh Ngô Tất Thắng 25.02.1986 Long An NT 62 72 20 15

7. Chuyên ngành: Thần kinh (05 học viên)

TT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Mã số
37 Đỗ Minh Chi 8.7.1986 TP.HCM NT 62 72 21 40
38 Nguyễn Thị Bích Hường 19.02.1986 Bình Định NT 62 72 21 40
39 Tăng Ngọc Phương Lộc 31.05.1985 TP.HCM NT 62 72 21 40
40 Nguyễn Thị Kim Thoa 12.11.1987 Vĩnh Long NT 62 72 21 40
41 Ngô Minh Triết 26.02.1986 TP.HCM NT 62 72 21 408. Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh (05 học viên)

TT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Mã số
42 Phạm Thị Thùy Dương 11.8.1985 TP.HCM NT 62 72 05 01
43 Lê Thanh Hải 19.02.1986 TP.HCM NT 62 72 05 01
44 Hoàng Thị Triều Nghi 14.04.1986 TP.HCM NT 62 72 05 01
45 Trần Mai Thảo 15.04.1985 Cà Mau NT 62 72 05 01
46 Phạm Thị Hiếu Thảo 22.06.1986 TP.HCM NT 62 72 05 01

9. Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình (05 học viên)

TT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Mã số
47 Nguyễn Tuấn Định 16.07.1986 Hà Nam NT 62 72 07 25
48 Lê Hoàng Trúc Phương 27.01.1986 Tiền Giang NT 62 72 07 25
49 Huỳnh Minh Thành 17.09.1986 Long An NT 62 72 07 25
50 Nguyễn Phúc Thịnh 24.12.1985 Đà Nẵng NT 62 72 07 25
51 Bùi Trương Hữu Thông 25.04.1986 Đồng Nai NT 62 72 07 25

10. Chuyên ngành: Giải phẫu bệnh (01 học viên)

TT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Mã số
52 Trần Thy Bảo Ngọc 7.9.1986 Long An

11. Chuyên ngành: Ngoại khoa (05 học viên)

TT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Mã số
53 Nguyễn Tuấn Anh 3.7.1986 Vĩnh Long NT 62 72 07 50
54 Trần Hồ 9.9.1986 An Giang NT 62 72 07 50
55 Trần Đức Huy 25.07.1986 TP.HCM NT 62 72 07 50
56 Trần Việt Liên 16.05.1986 TP.HCM NT 62 72 07 50
57 Phạm Hữu Vàng 23.10.1986 Tây Ninh NT 62 72 07 50

12. Chuyên ngành: Ngoại - Lồng ngực (03 học viên)

TT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Mã số
58 Lâm Xuân Nhật 17.07.1985 Kiên Giang NT 62 72 07 05
59 Nguyễn Thị Thu Trang 19.04.1986 Ninh Bình NT 62 72 07 05
60 Nguyễn Lâm Vương 5.10.1986 Lâm Đồng NT 62 72 07 05

13. Chuyên ngành: Ngoại nhi (03 học viên)

TT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Mã số
61 Chiêm Hoàng Duy 1.1.1987 Trà Vinh NT 62 72 07 35
62 Đinh Quang Lê Thanh 29.03.1986 TP.HCM NT 62 72 07 35
63 Tôn Thị Anh Tú 13.12.1986 An Giang NT 62 72 07 35

14. Chuyên ngành: Ngoại - Tiết niệu (02 học viên)

TT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Mã số
64 Diêm Đăng Khoa 27.10.1985 TP.HCM NT 62 72 07 15
65 Nguyễn Thành Tuân 13.10.1985 TP.HCM NT 62 72 07 15

15. Chuyên ngành: Ngoại - Thần kinh & Sọ não (03 học viên)

TT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Mã số
66 Huỳnh Quốc Bảo 28.02.1986 TP.HCM NT 62 72 07 20
67 Mai Hoàng Vũ 20.10.1986 Bình Dương NT 62 72 07 20
68 Trịnh Công Vượng 6.2.1986 Khánh Hòa NT 62 72 07 20

16. Chuyên ngành: Nhãn khoa (05 học viên)

TT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Mã số
69 Nguyễn Thị Vân Anh 26.11.1986 Thanh Hóa NT 62 72 56 01
70 Hoàng Quốc Hưng 3.7.1986 TP.HCM NT 62 72 56 01
71 Dương Nguyễn Việt Hương 4.3.1985 TP.HCM NT 62 72 56 01
72 Nguyễn Thành Luân 15.05.1986 TP.HCM NT 62 72 56 01
73 Nguyễn Hoàng Phúc 24.02.1986 TP.HCM NT 62 72 56 01

17. Chuyên ngành: Sản phụ khoa (06 học viên)

TT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Mã số
74 Phạm Hữu Danh 7.7.1986 Đồng Tháp NT 62 72 13 01
75 Nguyễn Hằng Giang 28.10.1986 TP.HCM NT 62 72 13 01
76 Nguyễn Thị Diệu Hiền 25.10.1986 Trà Vinh NT 62 72 13 01
77 Nguyễn Đăng Phước Hiền 19.03.1986 Đà Nẵng NT 62 72 13 01
78 Lê Thị Mỹ Trinh 15.01.1986 Gia Lai NT 62 72 13 01
79 Lê Thị Hồng Vân 27.05.1986 TP.HCM NT 62 72 13 01

18. Chuyên ngành: Tai mũi họng (06 học viên)

TT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Mã số
80 Bùi Quang Duy 3.12.1985 Kiên Giang NT 62 72 53 01
81 Trần Thị Hà Phương 11.5.1986 Hà Tĩnh NT 62 72 53 01
82 Nguyễn Đức Duy Tâm 2.11.1986 TP.HCM NT 62 72 53 01
83 Nguyễn Văn Thành 15.07.1985 TP.HCM NT 62 72 53 01
84 Nguyễn Mai Phương Trang 22.03.1986 Khánh Hòa NT 62 72 53 01
85 Nguyễn Kim Tưởng 27.02.1986 Đồng Nai NT 62 72 53 01

19. Chuyên ngành: Ung thư (05 học viên)

TT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Mã số
86 Nguyễn Trần Quỳnh An 3.12.1986 Bình Thuận NT 62 72 23 01
87 Hồ Hoài Nam 21.01.1986 Long An NT 62 72 23 01
88 Đoàn Trọng Nghĩa 7.3.1986 TP.HCM NT 62 72 23 01
89 Lê Hữu Thanh 9.1.1986 TP.HCM NT 62 72 23 01
90 Quan Anh Tiến 3.4.1986 TP.HCM NT 62 72 23 01

20. Chuyên ngành: Răng hàm mặt (10 học viên)

TT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Mã số
91 Nguyễn Thị Khánh Hà 18.02.1986 Khánh Hòa NT 62 72 28 01
92 Nguyễn Thị Nguyên Hương 31.08.1984 TP.HCM NT 62 72 28 01
93 Huỳnh Công Nhật Nam 24.11.1985 Khánh Hòa NT 62 72 28 01
94 Phạm Thị Mai Thanh 18.06.1986 TP.HCM NT 62 72 28 01
95 Lữ Lam Thiên 21.04.1986 Bến Tre NT 62 72 28 01
96 Nguyễn Bảo Trân 26.11.1986 TP.HCM NT 62 72 28 01
97 Nguyễn Đức Tuấn 1.9.1985 Hà Nội NT 62 72 28 01
98 Nguyễn Phạm Nhật Tuyền 13.01.1986 Tiền Giang NT 62 72 28 01
99 Nguyễn Thị Từ Uyên 7.12.1986 Đà nẵng NT 62 72 28 01
100 Trần Thị Hoàng Yến 19.07.1985 TP.HCM NT 62 72 28 01


Ấn định danh sách công nhận trúng tuyển Bác sĩ Nội Trú khóa 2011 - 2014 của Đại học Y Dược TP. HCM là 100 (một trăm) học viên thuộc 20 chuyên ngành.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
PGS.TS. Võ Tấn Sơn