1. Microdontia: răng nhỏ 1 cách bất thường (một, hai hoặc nhiều răng).
2. Mouthrinse=mouthwash: súc miệng.
3. Oral hygiene: vệ sinh răng miệng, ngừa sâu răng, viêm nướu và thở hôi.
4. Cleft lip: hở hàm ếch (palate).
5. Harelip: sứt môi (không có hở hàm ếch).
6. Debridement: cắt lọc, xúc rửa, làm sạch mô dơ, mô chết.
7. Fistula: rò mủ.
8. Gingivitis: viêm nướu.
9. Mandible: hàm dưới.
10. Maxilla: hàm trên.
11. Sinusitis: viêm xoang.