Các nội dung sẽ trình bày:
- Cơ chế hình thành vách của vi khuẩn.
- Cơ chế tác dụng của beta-lactam.
- Cơ chế kháng beta-lactam của vi khuẩn.
- Phân loại beta-lactam (theo thành phần hóa học và phổ kháng sinh).
- Ứng dụng của beta-lactam tại khoa Nội DKTW Cần Thơ.
- Tai biến khi sử dụng beta-lactam.
Thời gian báo cáo là 10 phút. Buổi báo cáo diễn ra vào 18h30 ngày 9/8/2011.