Tỷ lệ thiếu máu thiếu sắt ở Việt Nam là rất cao: phân nửa số bà mẹ mang thai và phân nửa số trẻ em dưới 2 tuổi! Như vậy, có thể thấy việc xác định những thực phẩm có chứa nhiều sắt, rẻ tiền, dễ kiếm trong điều kiện Việt Nam là rất cần thiết. Bảng sau đây được trích từ "Thành phần dinh dưỡng 400 thức ăn thông dụng" - NXB Y Học 2001 có lẽ sẽ cần thiết cho việc tìm ra lời khuyên hướng dẫn cho bệnh nhân.

http://www.dinhduong.com.vn/story/ca...-pham-giau-sat

Ta lưu ý là có 2 loại thực phẩm rất thông dụng trong bữa ăn hàng ngày ở Việt Nam: đậu nành (11mg/100g) và lòng đỏ trứng gà (7mg/100g). Như vậy ta có thể đề nghị bệnh nhân sử dụng hai loại thực phẩm này thường xuyên hơn và dễ dàng nhận được sự chấp nhận thực hiện của bệnh nhân. Trong bảng còn rất nhiều loại thực phẩm, các bạn có thể tìm hiểu thói quen sinh hoạt của bệnh nhân và đưa ra lời khuyên thích hợp nhất.