Mình tìm thấy hình này trong The Kidney. Biểu đồ cho ta thấy rõ tỷ lệ có khả năng xuất hiện của của các bệnh trong hội chứng thận hư theo độ tuổi.
Thực tế tại DKTW Cần Thơ, chúng ta chỉ biết bệnh nhân bị Hội chứng thận hư chứ không biết bệnh nhân thuộc loại bệnh nào. Có một số lý do dẫn đến điều này:
+ Tại DKTW Cần Thơ không có sinh thiết thận
+ Bệnh nhân mới mắc thì đều bắt đầu điều trị bằng Prednisone, việc sinh thiết thận chưa cần thiết. Theo phác đồ, chỉ sau 4-6 tuần điều trị mà không khỏi thì mới tính đến sinh thiết thận.