Phần Writing 1 của IELTS là phần miêu tả số liệu, bảng biểu. Trong phần này, học viên sẽ được dạy cách miêu tả một bảng hay biểu đồ bằng tiếng Anh, cũng như trình bày về xu hướng chung, những điểm chính của bảng biểu đó. Bài tập của giáo trình đưa ra, do mục đích là dành cho tất cả các đối tượng học viên từ nhiều ngành nghề khác nhau, thường rất là hầm bà lằng: kinh tế, xã hội, giáo dục,... Nếu cứ bám vào giáo trình học thì sẽ dễ rơi vào nhàm chán. Theo mình, thay vì sử dụng những bài tập cũng như những ví dụ minh họa trong giáo trình IELTS, ta có thể nghiên cứu cách sử dụng tiếng Anh trong miêu tả bàng biểu trong chính những tài liệu nghiên cứu khoa học của ncbi, cũng như trong những textbook như Sinh lý Guyton hay Niệu Khoa Campell. Như vậy, chúng ta sẽ thực hành được một công đôi chuyện: vửa học được cách sử dụng anh văn để thi IELTS, vừa làm quen được với cách trình bày trong các tài liệu chuyên môn, mà chắc chắn là sẽ rất cần thiết cho công việc và học tập nâng cao sau này. Nó cũng giúp ta thấy việc học anh văn là thiết thực với ta hơn, giúp ta đào sâu nghiên cứu và hiểu sâu được nhiều điều. Một vài suy nghĩ nhỏ, xin được chia sẻ.
Văn phong khoa học: http://nguyenvantuan.net/english/124...phong-khoa-hoc