I have nothing to do for them: tôi không có thể giúp gì cho họ
I have nothing to do with them: tôi không có liên can gì đến họ

Chỉ khác một chữ thôi nhưng ý nghĩa 2 câu văn này lại rất khác nhau. Chuyện nhỏ? Trả lời về vấn đề thuyền nhân, Nguyễn Văn Thiệu nói câu đầu, nhưng báo chí lại ghi câu sau. Hậu quả? Ông bị người Việt ở hải ngoại ghét cho đến lúc chết!

http://nguyenvantuan.net/vip/7-vip/2...uyen-van-thieu