Một số kiến thức cơ bản về virus bạn nên nhớ trước khi đọc phần sau:Hình trên là một hình mô tả kiến trúc cơ bản của một virus. Bao gồm:
Bộ gen
Vỏ bọc chứa gen - capsid
Vỏ của virus - envelope
Ta cũng nên nhớ đến DNA polymerase. Đây là tên gọi chung của nhiều loại men, nhiệm vụ chung của các men này là giúp cho nhiễm sắc thể được nhân lên.Bây giờ thì quan sát cấu trúc của bộ gen virus viêm gan B. Bộ gen là nơi chứa các thông tin di truyền, mà sao quá trình giải mã, sẽ được chuyển thành các protein tạo nên cấu trúc của virus. Bộ gen của HBV bao gồm 4 chuỗi nhiễm sắc thể:
Chuỗi S: chứa thông tin của vỏ bao virus (envelope), hay chính là HBsAg.
Chuỗi P: chứa thông tin của DNA polymerase.
Chuỗi C: chứa gen pre-C và C. Gen C đơn thuần sẽ giải mã ra HBeAg, trong khi nếu việc giải mã bao gồm cả pre-C và C thì sẽ cho ra HBcAg. Đây là 2 thành phần cấu tạo nên capsid của HBV.
Chuỗi X: chưa thấy rõ được ứng dụng trên lâm sàng. Nhưng cho thấy có liên quan đến ung thư gan.