GnRH (Gonadotropin releasing hormone): Là một peptid gồm 10 amino acid, được tiết ra bởi thân các neuron nằm ở nhân cung vùng dưới đồi. GnRH kích thích thùy trước tuyến yên tiết ra LH, FSH. GnRH tiết ra thành những xung nồng độ (cách nhau 1-3 giờ, mỗi lần tiết khoảng vài phút, tần số tăng do estrogen, giảm do progesterone và testosterone). Cường độ kích thích phụ thuộc vào tần số của chu kì và số lượng GnRH tiết ra trong mỗi chu kỳ. Nếu truyền GnRH liên tục thì lượng receptor ở tuyến yên sẽ ít đi, dẫn đến ngưng bài tiết LH (có thể dùng chất đồng dạng với GnRH để ức chế LH trong bệnh dậy thì sớm và trong ung thư tiền liệt tuyến). Ở giai đoạn trẻ con, vùng dưới đồi vẫn có GnRH, tuyến sinh sản vẫn có khả năng đáp ứng với gonadotropin nhưng lại không có LH .Vì lúc này có một cơ chế thần kinh nào đó ngăn không cho GnRH tiết ra dưới dạng xung như ở người lớn, do đó không có LH (và cũng vì thế tế bào Leydig ở nam và tế bào hạt ở nữ đã “ngủ” suốt thời trẻ con).

LH (Luteinizing hormone), FSH (Follicle stimulating hormone) đều là các glycoprotein, hoạt hóa mô đích theo cơ chế chất truyền tin thứ hai (cAMP), bài xuất nhanh, tác dụng nhanh nhưng không lâu dài. Chu kỳ tiết của LH phụ thuộc vào chu kỳ của GnRH, còn FSH thì chỉ bị ảnh hưởng một ít.
LH: Ở nam LH kích thích tế bào Leydig tiết ra testosterone. Ở nữ nó kích thích nang trứng (cả vỏ trong và tb hạt) và thể vàng tiết ra estrogen, progesterone. Đợt dâng cao của LH (LH surge) chính là nguyên nhân gây rụng trứng.
FSH: Ở nam testosterone kích thích tb Sertoli tiết ra các chất cần thiết cho sự hình thành tinh trùng. Ở nữ nó kích thích sự trưởng thành của các nang trứng vào đầu chu kỳ kinh nguyệt, khi phối hợp với LH có nhiệm vụ làm nang trứng trưởng thành ở giai đoạn cuối.

Mong mọi người góp ý thêm!