XƠ GAN DO TIM HAY TĂNG ÁP XOANG GAN TRONG SUY TIM

A. ĐỊNH NGHĨA XƠ GAN.
Xơ gan là một bệnh gan mạn tính trong đó tế bào gan bị thoái hóa hoại tử và thay thế bằng tế bào gan tân sinh và các dải xơ làm cho cấu trúc tiểu thùy gan thay đổi thành những nốt tân sinh không có chức năng.
Mặ dù có nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng kết quả cuối cùng của bệnh thì giống nhau trong đó có hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa biểu hiện gián tiếp của tăng áp các xoang gan ( hepatic sinusoid)

B. PHÂN LOẠI XƠ GAN.
Có nhiều cách phân loại xơ gan. Tạm thời giới thiệu phân loại sau:
Xơ gan có tăng áp trước xoang gan: thường gặp Xơ gan tim ( Cardiohepatic disease).
Xơ gan có tăng áp tại xoang gan: xơ gan do rượu, do ứ mật......
Xơ gan có tăng áp sau xoang gan: hội chứng Banti ....
C. XƠ GAN DO TIM HAY TĂNG ÁP XOANG GAN TRONG SUY TIM
1. Nhắc lại tuần hoàn tim –gan.Theo cấu trúc giải phẫu thì các tĩnh mạch trên gan bị tác động trực tiếp bởi áp lực trong buồng tim phải.

Như vậy, các xoang gan cũng chịu ảnh hưởng bởi áp lực trong buồng tim phải. Một khi tim phải tăng áp lực xoang gan cũng bị tăng áp.
2. Các nguyên nhân.
Như vậy tất cả nguyên nhân gây tăng gáng áp lực trong buồn thất phải đều có thể gây tăng áp các xoang gan. Các nguyên nhân đó là:
Các nguyên nhân gây suy tim phải trực tiếp: hẹp valve hai lá, bệnh màng ngoài tim co thắt, tăng áp động mạch phổi nguyên phát......
Các nguyên nhân gây suy tim phải gián tiếp: các bệnh lý gây suy tim trái lâu ngày gây suy tim ph̉ải ( các bệnh lý vale tim trái không bao gồm hẹp vale hai lá, .....)
Chú ý rằng có một bệnh lý gây tăng áp trước xoang gan mà không phải do tăng áp trong buồng thất phải đó là bệnh lý tắc tĩnh mạch trên gan do huyết khối : Hội chứng Budd- Chiari.