Lịch sử thuốc lá có 4000 năm rồi đấy bạn (xem). Nó có ưu điểm nên nó mới tồn tại và phổ biến toàn thế giới. Còn bia? lịch sử-lợi và hại?. Kết đề tài: phát thưởng theo tỉ lệ Ways/ntcong/ntdhien=50%/40%/10%. Thân