Bộ video này rất hay, Ông Acland đã dành cả đời mình cho nó. Video hướng dẫn chúng ta các mốc giải phẫu, các hoạt động bình thường của khớp. Trước tiên chúng ta học trên mô hình sau đó sẽ học trên xác thật. Các bạn tranh thủ tải về học, không thể bỏ qua được!

Dung lượng: 3,93 Gb (chia thành 24 part)Video 1 of 6_Part 1
Video 1 of 6_Part 2
Video 1 of 6_Part 3
Video 1 of 6_Part 4

Video 2 of 6_Part 1
Video 2 of 6_Part 2
Video 2 of 6_Part 3
Video 2 of 6_Part 4

Video 3 of 6_Part 1
Video 3 of 6_Part 2
Video 3 of 6_Part 3
Video 3 of 6_Part 4

Video 4 of 6_Part 1
Video 4 of 6_Part 2
Video 4 of 6_Part 3
Video 4 of 6_Part 4

Video 5 of 6_Part 1
Video 5 of 6_Part 2
Video 5 of 6_Part 3
Video 5 of 6_Part 4

Video 6 of 6_Part 1
Video 6 of 6_Part 2
Video 6 of 6_Part 3
Video 6 of 6_Part 4