CÁC NGUYÊN NHÂN NÔN RA MÁU

Achalasia (Chứng thắt thực quản)
Anthrax, GI (Bệnh than)
Coagulation disorders (Rối loạn chức năng đông máu )
Esophageal cancer ( Ung thư thực quản)
Esophageal injury by caustic substances ( Tổn thương thực quản do hóa chất)
Esophageal rupture (Đứt thực quản )
Esophageal varices (ruptured) ( Giãn tỉnh mạch thực quản )
Gastric cancer ( Ung thư dạ dày)
Gastritis (acute) ( Viêm dạ dày)
Gastroesophageal reflux disease ( Trào ngược dạ dày thực quản )
Leiomyoma ( U cơ trơn )
Mallory-Weiss syndrome ( Hội chứng Mallory-Weiss)
Peptic ulcer ( Loét đường tiêu hóa)