- là xét nghiệm nhỏ dung dịch Potasium (KOH) 10% vào dịch âm đạo, kết quả dương tính khi có mùi cá thối bay lên ngay sau khi nhỏ.

-

- Đọc thêm: http://www.michigan.gov/documents/RL_157276_7.36.doc