- Để giải quyết được vấn đề cách sử dụng của 2 từ "choice" và "option" ta phải hiểu và so sánh nghĩa của 2 từ này

1.ĐỊNH NGHĨA(Theo Oxford Dictionary Online)

* Choice:

- Quyền được lựa chọn (dùng ở dạng danh từ không đếm được)

- Hành động chọn lựa giữa 1 hoặc nhiều khả năng

- Chỉ người hoặc đồ vật đã được lựa chọn

* Option:

- Quyền được lựa chọn (dùng ở số ít)

- Vật có thể được lựa chọn

2. GIỐNG NHAU:

- Như vậy cả choice và option đều có chung 1 nghĩa là quyền được lựa chọn.

- Tuy nhiên người ta dùng choice để chỉ sự lựa chọn 1 cách thoải mái mà không có áp lực, nhấn mạnh tới tính cá nhân trong khi option là sự lựa chọn trong những đề nghị giới hạn được được đưa ra.

* Ví Dụ:
+ You would have the choice of different types of food in my restaurant.
Bạn có quyền lựa chọn rất nhiều món khác nhau trong nhà hàng của tôi

+ You would have the option to pay for this house in cash or over a period of time.
Bạn có quyền chọn mua ngay căn nhà bằng tiền mặt hoặc trả góp.

3. KHÁC NHAU:

- Theo định nghĩa ta thấy 1 sự khác biệt rõ ràng, option là vật còn choice là hành động. Như vậy choice mang tính chủ động còn option mang tính bị động.

Ví dụ:
+ This guitar is my perpect choice
Cây ghi-ta này là lựa chọn hoàn hảo của tôi

+ Among given solutions, the goverment must choose the cheapest options for supplying energy
Trong những giải pháp được đưa ra, nhà nước phải chọn cách rẻ nhất cho vấn đề cung cấp năng lượng.


- Như vậy trong Multiple Choice Question, ta sẽ có 4 option do thầy cô đưa ra nhưng chỉ được chọn duy nhất 1 choice thôi


4. GIẢI ĐÁP:


- Vậy trong 2 câu đưa ra từ đầu câu thứ 2 xem ra đúng hơn về mặt nghĩa và ngữ cảnh.

- Tuy nhiên nếu bạn gõ câu thứ 1 ra google thì sẽ được 143.000 kết quả

- Điều đó có nghĩa nó không sai hoàn toàn mà trong văn nói bình thường người ta cũng sử dụng choice để chỉ những lựa chọn được người khác đưa ra.

5. TÓM LẠI:

- Choice mang tính cá nhân, chủ động, thường dùng chỉ sự lựa chọn, và được dùng thông dụng trong văn nói.

- Option mang tính giới hạn, bị động, thường dùng chỉ những lựa chọn có thể và chủ yếu gặp trong văn viết

Nguồn:
www.oxforddictionaries.com
www.english-test.net
www.english.stackexchange.com