Nhận thức hay đời sống nội tâm được tạo nên bởi các trải nghiệm tinh thần những suy nghĩa,cảm xúc ,sự tưởng tượng và các khát vọng sâu sắc hơn rất nhiều ..
Ý thức và Tiềm thức là hai cấp độ nhận thức hết sức gần gũi nhau và không ngừng tương tác lẫn nhau.
VỀ Ý THỨC,đó là những điều chúng ta tự nguyện và hiểu rõ "một cách có ý thức "rằng chúng ta nên làm hay không nên làm một việc gì đó,mà chúng ta cho là đúng và cần phải làm,nó giúp ta lĩnh hội sự tập trung và sự kiểm soát.
VỀ TIỀM THỨC,đó là sự ghi nhớ một cách vô thức những trãi nghiệm của cuộc đời,giúp ta nhìn thấy,cảm nhận những việc chúng ta đã từng làm những việc tốt,những cái xấu ,niềm vui,buồn...Tất cả điều được lưu trữ trong tiềm thức,chúng ta có thể trong ngân hàng ký ức khổng lồ này những niềm tin,quan điểm truyền thống ,văn hóa.Nói chung tiềm thức của con người là những gì mà chúng ta đã trãi qua và giúp ta rút ra những kinh nghiệm bản thân ,những gì tốt xấu,vui buồn rồi sau đó lưu lại trong một cái kho .Được gọi là kho TIỀM THỨC.
Mời các bạn góp ý