Các phần:
1. Sơ lược về X quang
2. Nhắc lại 1 số chi tiết giải phẫu lồng ngực
3. Các bước đọc X quang
4. Một số hình ảnh giải phẫu x quang
5. Một số hình ảnh bệnh lý thường gặp của lồng ngực
I. SƠ LƯỢC VỀ X QUANG
1. Nguồn gốc tia X
- Người phát minh ra tia X là Wilhelm Conrad Roentgen (1845-1923), đồng thời phát minh ra nguyên lý chụp và chiếu X quang.
- Về mô hình hoạt động của máy X quang, các bạn có thể tham khảo ở đây:
http://youtu.be/MCcAmhy1d_E
2. Các loại X quang thường quy
Có thể chia thành 2 loại: X quang cổ điển (Conventional Radiology) và X quang kỹ thuật số xoá nền (DSA: digital Subtraction Angiography)
a/ X quang cổ điển:
- Các đậm độ trên phim X quang (theo bài giảng của bác sĩ Nguyễn Quý Khoáng):


b/ X quang kỹ thuật xoá nền (DSA): dựa trên quy trình chụp X quang cổ điển kết hợp máy tính để loại bỏ chi tiết không cần thiết. Cụ thể các bạn có thể xem ở: http://youtu.be/-jk6ejKyNU4 hoặc http://youtu.be/KuKBhBnf0b4

II. NHẮC LẠI MỘT SỐ CHI TIẾT GIẢI PHẪU LỒNG NGỰC
(xem: http://www.coxuongkhop.com.vn
http://www.benhhoc.com/index.php?do=...au-nguc-phan-i)

III. ĐỌC X QUANG TIM PHỔI
Có thể x quang tim phổi chụp ở tư thế:
 Chiều thế thẳng sau-trước (PA).
 Chiều thế thẳng trước-sau (AP).
 Chiều thế nghiêng (P)/(T).
 Chiều thế chếch.
 Chiều thế đỉnh ưỡn…

1. Tiêu chuẩn đánh giá một phim chuẩn đạt yêu cầu về kỹ thuật chụp:
- Toàn bộ lồng ngực bệnh nhân nằm gọn trong phim.
- Đúng tư thế.
- Hít vào đủ sâu.
- Độ xuyên thấu của tia.


2. Trình tự phân tích phim:
a/ Hành chánh:
- Tên, tuổi, giới tính bệnh nhân
- Số hồ sơ bệnh án
- Phim chụp lần mấy
- Nơi chụp
- Ngày, tháng, năm chụp
- đánh dấu bên phải bên trái
b/ Kỹ thuật:
Đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật và tư thế khi chụp.
c/ Chuyên môn:
Theo thứ tự phân tích:
- Xương, phần mềm
- Vòm hoành, màng phổi
- Tim
- Trung thất, rốn phổi
- Nhu mô

IV. MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIẢI PHẪU X QUANG
http://www.mediafire.com/?tjmomqdmtz0#1
http://ykct.info/viewtopic.php?f=59&t=505

V. MỘT SỐ HÌNH ẢNH BỆNH LÝ THƯỜNG GẶP Ở XQUANG TIM PHỔI
http://www.benhhoc.com/index.php?do=...g-benh-ly-phoi

(Do số lượng hình ảnh nhiều, bài viết có hạn các bạn vào địa chỉ trên xem
hoặc xem trên: http://bacsihoasung.vn/2010/06/08/vi...m-xquang-phoi/)

Written by Nguyễn Như Ngọc
Group 4 - YBK34