Đây là bộ tài liệu hướng dẫn thăm khám bằng tiếng Anh. Các bạn có thể vừa học được kỹ năng vừa luyện nghe AV

- Abdomen
Code:
http://www.mediafire.com/?ab5zm9no4f85doo
- Breast and Axillae
Code:
http://www.mediafire.com/?q282s7vszluiuyj
- Cardiovascular Neck Vessels and Heart
Code:
http://www.mediafire.com/?h4afa2a9af83bc5
- Cardiovascular Peripheral Vascular System
Code:
http://www.mediafire.com/?pqzdjdczozxe963
- Female Genitalia, Anus and Rectum
Code:
http://www.mediafire.com/?5om1llg6f4h6x20
- Head, Eyes and Ears
Code:
http://www.mediafire.com/?b22dwau6bbgq80m
- Male Genitalia, Rectum and Hernias
Code:
http://www.mediafire.com/?1j9dxwjxasj36a9
- Muscoskeletal System
Code:
http://www.mediafire.com/?7s6194hyr5bfu3l
- Neurologic Motor System and Reflexes
Code:
http://www.mediafire.com/?l1b7gd5rei6oqtf
- Neurological Cranial Nerves and Sensory System
Code:
http://www.mediafire.com/?epmmm35zah23ron
- Nose, Mouth and Neck
Code:
http://www.mediafire.com/?nq4nqbbf10lartm
- Thorax & Lungs
Code:
http://www.mediafire.com/?6lbzm87vj5bajvd