1.Nguyên tắc:
Điện di protein (Protein Electrophorus) là dùng dòng điện 1 chiều để dịch chuyển các tiểu phân tử protein trên môi trường gel dựa trên lực Lorenz.
Những phân tử khác nhau sẽ dịch chuyển với tốc độ khác nhau mà ta có thể quan sát được trên điện di đồ.
Tốc độ di chuyển này được quyết định bởi 3 yếu tố: điện tích, kích thước và khối lượng phân tử.
2. Ứng dụng trong y khoa
Người ta cho điện di huyết thanh, dịch não tủy hoặc nước tiểu người bệnh.
Sau đó các điện di đồ này sẽ được so sánh với các điện di đồ bình thường để biết được sự thay đổi thành phần protein mà có thể đặc trưng cho 1 số bệnh lý.
3. Kết quả ddiejn di đồ huyết thanh bình thường:
Total protein: 6.4 to 8.3 g/dL
Albumin: 3.5 to 5.0 g/dL
Alpha-1 globulin: 0.1 to 0.3 g/dL
Alpha-2 globulin: 0.6 to 1.0 g/dL
Beta globulin: 0.7 to 1.2 g/dL
Gamma globulin: 0.7 to 1.6 g/dL

3. Một số bệnh có thể chẩn đoán nhờ vào điện di protein huyết thanh:

Ở đây chỉ nói tới điện di đồ huyết thanh nên chỉ có thể chẩn đoán những bệnh có thay đổi thành phần protein huyết tương trong đó chủ yếu là Albumin và Globulin ( Alpha 1, Alpha 2, Beta, Gamma)

- Bệnh đa u tủy (Myeloma, bệnh Kahler): là xét nghiệm chính để chẩn đoán do nó có thể định lượng kháng thể bất thường đặc trưng (paraprotein hay protein M) trong máu. Những biến chứng của bệnh này là: suy thận, thiếu máu, tăng canxi máu.
- Viêm gan cấp, xơ gan: Gamma Globulin tăng; Albumin giảm.
- Hội chứng thận hư đơn thuần:
+ Đơn thuần: A2 Globulin, B Globulin máu tăng; G Globulin máu giảm
+ Không đơn thuần:cả 3 đều tăng
- Lao phổi: A2 Globulin, G Globulin tăng
Normal ResultsNote: g/dL = grams per deciliter
Back to TopWhat Abnormal Results Mean

Decreased total protein may indicate:

Malnutrition
Nephrotic syndrome
Gastrointestinal protein-losing enteropathy

Increased alpha-1 globulin proteins may indicate:

Chronic inflammatory disease (for example, rheumatoid arthritis, SLE)
Acute inflammatory disease
Malignancy

Decreased alpha-1 globulin proteins may indicate:

Alpha-1 antitrypsin deficiency

Increased alpha-2 globulin proteins may indicate:

Acute inflammation
Chronic inflammation

Decreased alpha-2 globulin proteins may indicate:

Hemolysis

Increased beta globulin proteins may indicate:

Hyperlipoproteinemia (for example, familial hypercholesterolemia)
Estrogen therapy

Decreased beta globulin proteins may indicate:

Congenital coagulation disorder
Consumptive coagulopathy
Disseminated intravascular coagulation

Increased gamma globulin proteins may indicate:

Multiple myeloma
Chronic inflammatory disease (e.g., rheumatoid arthritis, SLE)
Hyperimmunization
Acute infection
Waldenstrom's macroglobulinemia
Chronic liver disease