Bài của truonghongnhat

Không có dấu hiệu mắt của búp bê cho biết chấn thương não giữa hoặc cầu não, liên quan đến dây thần kinh sọ não III và VI. Nó thường đi kèm với một tình trạng hôn mê do tổn thương của tiểu não và thân não.

Dấu hiệu này thường không thể được dựa vào một bệnh nhân có ý thức (vì bệnh nhân có thể điều khiển chuyển động mắt tự nguyện).

Không có dấu hiệu mắt của búp bê là dấu hiệu cần thiết cho chẩn đoán chết não.Tham khảo tại: Professional Guide to Signs and Symptoms 5th Edition (P.251, 252)