1. Tại sao trong thủng dạ dày bụng bệnh nhân gồng cứng như gỗ ???
2. Thủng dạ dày trường hợp nào chụp Xquang bụng không chuẩn bị không có liềm hơi ???