Mời các bạn xem...
1 năm sau là có được âm đạo như female luôn, chỉ ko biết là có âm vật ko thôi ^^