CÁC ĐƠN VỊ TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐƯỢC TỔNG HỢP TRƯỚC
Phần Trả lời của Phòng Đào Tạo Đại Học (Thầy Kiên)
1. Các lớp Cận lâm sàng do Đoàn Thanh Niên tổ chức để hỗ trợ cho sinh viên học tập được tốt hơn. Trong năm qua đã mở được lớp Điện tim, X-quang, Hướng dẫn nghiên cứu khoa học …
2. Đến thời điểm này chưa có thông tư hướng dẫn của Bộ Y Tế về thời hạn đào tạo ngành BSĐK hệ 4 năm , về phía nhà trường dự kiến đến năm 2015.
3. Về việc tổ chức thi HK, P.ĐTĐH đã rút kinh nghiệm và đưa danh sách sinh viên lên trang web của trường. Các em có thể rà soát, kiểm tra danh sách theo môn học (đây cũng sẽ là danh sách vào phòng thi HKII) bằng cách vào phần Đào Tạo Đại Học, rồi vào phần Danh sách sinh viên. Bên cạnh đó, P.ĐTĐH cũng đã phối hợp với Trung Tâm Khảo Thí sắp xếp lịch thi HKII đang lấy ý kiến các bộ môn và khoa dự kiến sẽ công bố vào tháng 4 – tháng 5.
4. Hiện tại chưa có hình thức định hướng sau đại học cho sinh viên năm cuối, Trường sẽ tiếp thu ý kiến này cho các năm sau.
5. Hình thức thi tốt nghiệp năm nay vẫn không thay đổi.
Phần trả lời của Khoa Y (Thầy Nghị) (Câu 6 – 13)
6. Nhà trường chủ trương đưa sinh viên đi các tỉnh đặc biệt các trạm y tế là để định hướng cộng đồng cho sinh viên, giảm tải sinh viên thực tập tại TP Cần Thơ, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên tiếp xúc, định đướng về địa phương công tác cho sinh viên sau khi ra trường.
7. Khoa đã giao cho các Bộ môn chuẩn bị Bài nhập môn cho sinh viên, trong đó sinh hoạt về mục đích – yêu cầu, … của môn học, phương pháp đánh giá môn học … nhưng một số bộ môn không thực hiện nghiêm túc dẫn đến sinh viên còn bỡ ngỡ khi học môn học. Khoa sẽ chấn chỉnh vấn đề này.
8. Nhà trường đã nâng cao chất lượng giảng dạy của Giảng viên đồng thời mời giảng các Bác sĩ, Dược sĩ có kinh nghiệm ở các Bệnh viện có sinh viên đi lâm sàng nên số lượng Giảng viên /sinh viên đi lâm sang cơ bản đủ.
9. Vấn đề có thể ở chỗ Giảng viên xếp lịch giảng, nội dung giảng chưa hợp lý, khoa sẽ kiểm tra lại.
10. Môn Chẩn đoán hình ảnh là môn có số đơn vị học trình ít nên số lượng cán bộ giảng như hiện tại là đủ.
11. Giảng viên của trường giảng dạy bằng các giáo trình đã được duyệt ở cấp Bộ Môn, cấp Khoa và dựa trên các giáo trình chuẩn trong nước và quốc tế nên nhìn tổng quát thì giáo trinh giảng dạy đã thống nhất.
12. Khoa đã triển khai việc Giảng viên phải công bố giáo trình cho sinh viên. Khoa sẽ kiểm tra lại.
13. Năm nay do số lượng Giảng Viên đăng ký là đề tài ít hơn nên số lượng đề tài ít hơn năm trước chứ không liên quan đến điểm thi tốt nghiệp năm trước.
Phần Trả lời của P.Công tác Sinh viên (Cô Ngôn) (Câu 16 – 19)
16. Hiện nay trường có 2 lớp học theo Quy chế 43 – Học chế tín chỉ lớp Cử nhân Y tế công cộng Khóa 36 và Bác sĩ Y học dự phòng Khóa 36. P.CTSV và phòng Đào tạo Đại học sẽ phối hợp về việc tính thang điểm 10 hay thang điểm 4 để tính ĐTB HT của 2 lớp này sau khi đã thống nhất. Riêng về ĐRL thì các lớp học theo quy chế tín chỉ chỉ khác ở Mục 1 – phần tính điểm chuyên cần học tập. P.CTSV sẽ gởi trực tiếp về cho các lớp.
Về Phần Học Bổng khuyến khích học tập và các loại học bổng khác P.CTSV luôn tổng hợp và Thông báo cho sinh viên phản hồi thông qua việc dán Bảng Thông Báo và đăng trên Website của trường, thời gian phản hồi thường là 01 tuần nên sẽ không thể nói là không đủ thời gian xét tại lớp.
17. Trang phục của sinh viên khi đến trường Quy định Công tác sinh viên của trường là phù hợp với thời tiết cũng như vẫn giữ được tác phong lịch sự của sinh viên.
18. Việc công - trừ quy định tại hướng dẫn số 138/DH.ĐHYDCT ngày 11/03/2011 của Trường là phù hợp vì nếu sinh viên Không đeo bảng tên, … là sinh viên đó không chấp hành nội quy nhà trường.
19. Hiện nay, rất nhiều BCS lớp phản ánh rất khó tìm Giáo viên Chủ nhiệm. P.CTSV rất thông cảm cho các GVCN khi phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu, … nhưng đề nghị GVCN sâu sát hơn trong quản lý lớp, đặc biệt là xác nhận bảng tổng hợp điểm rèn luyện. Ví dụ như trường hợp Lớp Dược khóa 32, trong Bảng tổng hợp điểm rèn luyện HKI năm học 2010 – 2011, hầu hết SV của lớp đi thực tập nhưng lại xét điểm cộng rất nhiều, có trường hợp lên đến 15đ nhưng GVCN vẫn ký xác nhận. Phòng CTSV sẽ liên hệ với GVCN và Khoa Dược để xem xét lại việc này.
Phần trả lời của P. Tổ chức Cán Bộ (Cô Thương)
20. Điều kiện để được giữ lại trường: học lực khá, có chứng chỉ B ngoại ngữ.
Nhà trường thu nhận nhân sự theo định biên biên chế, với số lượng sinh viên /giảng viên. Hiện tại bên cạnh lực lượng giảng viên biên chế, trường có hơn 100 giảng viên hợp đồng đang làm việc tại các bệnh viện nên biên chế có nơi thiếu có nơi không thiếu nhưng nhìn chung tạm thời đủ.
Phần Trả lời của Phòng Tài chính Kế toán (Thầy Tám) (từ câu 21 – 22)
21. Học phí một năm học sẽ được thu 2 đợt, mỗi học kỳ 01 đợt. từ tháng 9 – tháng 10 cho HKI và từ tháng 2 – tháng 3 năm sau cho HKII. Học bổng KKHT cũng được nhận làm 2 đợt thường được nhận vào cuối học kỳ do phải chờ kết quả của HK trước.
22. Mức chi Học bổng KKHT được quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của trường. từ HKII năm học 2010 – 2011 mức học bổng đã tăng khoản 20%, cụ thể:
Loại HB xuất sắc tăng từ 240.000đ – 280.000đ, loại HB từ 200.000đ – 240.000đ, …
Phần trả lời của phòng Quản Trị thiết bị (Thầy Thanh) (Từ câu 23 – câu 30)
Ban Giám Hiệu và thầy cô trong trường luôn luôn quan tâm đến điều kiện học của sinh viên. Sẽ có nhà xe mới gần khoa KHCB. Tuần sau sẽ có 6 máy nước lọc gắn ở các khoa cho sinh viên. Các hội trường không đủ điều kiện sẽ xem xét lại, về phần canteen trường đã có ý định tổ chức thêm một số canteen nữa, chuyện giá cả ở canteen sẽ xem xét lại.
Phần trả lời của Đoàn Thanh Niên (Câu 31 – 35)
Tuần tới Đoàn Trường sẽ cố gắng đề nghị trang bị một Bảng Thông Báo. Tuy nhiên có một số thông báo từ cấp trên như Thành Đoàn, Đảng Ủy Dân chính Đảng … thường được nhận rất trễ vì vậy Đoàn Trường phải gọi điện thoại trực tiếp cho BCH các Chi đoàn, đề nghị các chi đoàn phải giữ số điện thoại.
Đội TNTN do chính sinh viên lập nên với hơn 500 thành viên. Hiện đang hoạt động rất tốt, tại sao không duy trì hình thức tự quản như hiện nay. Đoàn trường cũng có dự định thành lập trung tâm hỗ trợ sinh viên, nếu điều kiện cho phép sẽ tiến hành trong thời gian tới.
GCN “Thanh Niên Khỏe” chỉ là một trong 5 tiêu chí hoàn thành danh hiệu Sinh viên 5 tốt của Trung Ương Đoàn quy định chứ không phải là điều kiện để ra trường.
Phần Trả lời của Hội Sinh Viên trường:
Hiện nay Hội Sinh viên trường vẫn đang phối hợp chặt chẽ với Phòng Công tác sinh viên – Đoàn thanh niên trường trong các hoạt động lớn theo chủ điểm của năm. Đề nghị các chi hội sinh viên lớp tăng cường các hoạt động theo chủ điểm từng tháng của chi Hội để từ đó năng cao hiệu quả hoạt động của Hội sinh Viên trường.


THƯ KÝ
(Đã ký)
Ngô Phương Thảo