- Tinh trùng có cấu tạo tế bào. Vậy nó có là kháng nguyên đối với nữ chăng ?
Thực ra, lớp phân tử Glycoprotein trên bề mặt của tinh trùng được hệ miễn dịch của tất cả các cá thể loài người chấp nhận.
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tinh_tr%C3%B9ng

- "Cậu bé" đã được bảo vệ như thế nào ?
http://ezinearticles.com/?The-Compos...emen&id=860291

- Phe " địch" phản ứng ra sao?
http://loseweight2012.com/ma002/2011-03-13/27528.html