Nam giới bị bất lực hay rối loạn khả năng cương có thể cấy ghép tinh hoàn để điều trị không ?? Hãy cập nhật thông tin về phương pháp điều trị này ???

Các bạn có thể gửi bài trực tiếp ở thread này hay có thể gửi qua mail : tknguyen@ycantho.com !!! Nhớ để lại tên và số điện thoại liên lạc !!!! ^^

Thân