Cùng nhau xem sự xoay của ống tiêu hóa nhé, đoạn này được cắt ra từ Acland's Anatomy:

Có thể xem tại đây.