link hoạt động của tim
http://www.youtube.com/watch?v=84PrHxJri9Q
link giải phẫu và hoạt động của tim
http://www.youtube.com/watch?v=H04d3...eature=related