Trích Nguyên văn bởi tknguyen View Post
nhịp bộ nối như chị Trinh đã nhận xét. Ở đây chúng ta thấy rất rõ ngoại tâm thu nhĩ
Nhịp bộ nối + ngoại tâm thu nhĩ??? Có trường hợp 2 rối loạn nhịp này đi cùng không? (xem lại hệ thống dẫn truyền)